Przyroda

  • PDF
  • Drukuj

Rezerwaty przyrody

Na terenie Gminy znajdują sie trzy rezerwaty przyrody: rezerwat Wielki Bytyń o powierzchni 1827 ha, rezerwat Golcowe Bagno o powierzchni 124,00 ha, rezerwat leśny Glinki o powierzchni 15,7 ha oraz pomniki przyrody, w tym dęby szypułkowe, lipy drobnolistne, buki pospolite oraz głazy narzutowe.

Więcej: Rezerwaty przyrody

  • PDF
  • Drukuj

Warunki przyrodnicze

Unikalne warunki przyrodnicze, walory krajobrazowe, wysoki stopien zalesienia, relatywnie niski stopien uprzemysłowienia tego regionu, a także czystosc wód i powietrza stwarzaja dogodne warunki dla rozwoju różnorodnych form turystyki w gminie Wałcz. Walory kulturowe oraz bogata lesistość ziemi Wałeckiej są dodatkowym elementem przyciągajacym turystów.

Więcej: Warunki przyrodnicze