• PDF
  • Drukuj

Informacja dla wyborców o zmianie czasu letniego na zimowy

clockW celu uniknięcia nieporozumień przypominamy wyborcom, którzy będą chcieli głosować w trakcie pierwszej godziny po otwarciu lokali wyborczych, iż w dniu 25 października 2015 r. nastąpi zmiana czasu z letniego na zimowy – zmiana wskazań zegarów z godziny 3:00 na godzinę 2:00.
  • PDF
  • Drukuj

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy, mogą na podstawie zapisów art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami) otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Więcej: Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

  • PDF
  • Drukuj

Czym są "dopalacze" , gdzie szukać wsparcia i pomocy.

stopdopalW ciągu ostatniego roku w prasie i TV pojawiało się wiele doniesień na temat tzw. „dopalaczy”. Czy jednak naprawdę wiadomo, co to są dopalacze ?

  • PDF
  • Drukuj

Przystąpienie do Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo Drawy"

W związku z nowym okresem programowania PROW 2014-2020 zmianie ulega przynależność Gminy Wałcz do Lokalnej Grupy Działania. Z uwagi na zmianę przepisów, LGD "Lider Wałecki" łączy się z LGD "Partnerstwo Drawy". Dlatego tak ważne jest, aby Gmina Wałcz była licznie reprezentowana przez aktywnych członków stowarzyszenia. Miejsce składania wniosków - Urząd Gminy Wałcz pokój nr 20.

Wzór wniosku do pobrania.

  • PDF
  • Drukuj

Kemping w Zdbicach

Spółdzielnia socjalna „PASJA” ul.Główna 38,78-611 Szwecja jest od 2014r. dzierżawcą kempingu nr 64 w Zdbicach.
Jest to nowoczesny ośrodek wyposażony w oświetlenie,ciepłą wodę, sanitariaty i plażę z pomostami.
d2m
Stowarzyszenie Wałecka Lokalna Organizacja Turystyczna jest od 2015r. dzierżawcą kempingu nr 64 w Zdbicach. Jest to nowoczesny ośrodek wyposażony w oświetlenie, ciepłą wodę, sanitariaty i plażę z pomostami.

Więcej…

Strona 4 z 10