• PDF
  • Drukuj
paczka2
  • PDF
  • Drukuj
konkurs_eko
  • PDF
  • Drukuj

II Edycja programu pożyczek dla osób fizycznych na realizację inwestycji z zakresu ochrony powietrza, wód i gleby.

wfosigw_logoSzanowni Państwo,
informujemy, że Rada Nadzorcza WFOŚIGW w Szczecinie podjęła decyzję o uruchomieniu II edycji programu pożyczek dla osób fizycznych na realizację inwestycji z zakresu ochrony powietrza, wód i gleby. Alokacja środków w programie wynosi 10 mln zł. O środki mogą aplikować mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego zgodnie z zapisami regulaminu.
Regulamin oraz dokumenty do pobrania znajdują się tutaj.
Wnioski o dofinansowanie można składać od dnia 15 grudnia br., po wcześniejszej rejestracji w systemie rezerwacji wizyt, w Punktach Obsługi Osób Fizycznych w Szczecinie, Koszalinie i Szczecinku.
Rejestracji w systemie rezerwacji wizyt, można dokonać osobiście przez stronę internetową, lub telefonicznie kontaktując się z wybranym Punktem Obsługi Osób Fizycznych. Wnioski niezarejestrowane w systemie nie będą przyjmowane.

Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Punktach Obsługi Osób Fizycznych:
- Szczecin, ul. Partyzantów 3/3, tel. 91 831 25 90-92
- Koszalin, ul. Matejki 1, tel. 94 375 04 94-96
- Szczecinek, pl. Wolności  8, tel. 94 375 04 80-81
  • PDF
  • Drukuj

INFORMACJA

Wójt Gminy Wałcz informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1289), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym, Wójt Gminy zwraca się z uprzejmą prośbą do mieszkańców Gminy Wałcz, o wypełnienie stosownego zgłoszenia i niezwłoczne dostarczenie do Urzędu Gminy w Wałczu, Biuro Obsługi Klienta lub do Referatu ds. gospodarki wodno – ściekowej w Kołatniku, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2017r.

Jednocześnie informuję, że podczas przeprowadzania kontroli posiadanych zbiorników bezodpływowych, będą sprawdzane rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych przez przedsiębiorców, którzy otrzymali zezwolenie Wójta Gminy Wałcz na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Wałcz.

Druki dostępne są w Urzędzie Gminy w Biurze Obsługi Klienta, w Referacie ds. gospodarki wodno – ściekowej oraz do pobrania poniżej.

Zgłoszenie do ewidencji (format DOC)

Zgłoszenie do ewidencji (format PDF)

 

  • PDF
  • Drukuj
nis_opieka_baner

Więcej…

Strona 3 z 14