• PDF

Bezpłatne szkolenia dla pracowników samorządowych

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości prawa stanowionego przez Gminę a jego osiągnięcie nastąpi poprzez realizację szkoleń ukierunkowanych na: wzmocnienie zdolności pracowników w zakresie przygotowywania aktów prawa miejscowego i wzrostu umiejętności pracowników odpowiadających za przygotowywanie aktów administracyjnych. Udział w projekcie jest bezpłatny. Projekt zakłada przeprowadzenie 6 spotkań szkoleniowych.