• PDF

Warunki przyrodnicze

Unikalne warunki przyrodnicze, walory krajobrazowe, wysoki stopien zalesienia, relatywnie niski stopien uprzemysłowienia tego regionu, a także czystosc wód i powietrza stwarzaja dogodne warunki dla rozwoju różnorodnych form turystyki w gminie Wałcz. Walory kulturowe oraz bogata lesistość ziemi Wałeckiej są dodatkowym elementem przyciągajacym turystów.

Fauna tego terenu jest charakterystyczna dla nizinnej cześci Polski. W zagłębieniach terenu znajdują się piękne jeziora otoczone lasami. W lasach tych spotkać można jelenie, daniele, dziki, sarny, zające, a także lisy, kuny leśne i wiewiórki. Z rzadszych zwierząt spotkać można restytuowane stada żubrów, muflonów i łosi; rozprzestrzeniły sie tu także bobry wyprowadzone z hodowli Poznańskiej Akademii Rolniczej.

Bogaty świat ptaków reprezentują łabędzie, jastrzębie, sokoły wędrowne, myszołowy, żurawie, bociany białe i czarne, bażanty i kuropatwy, orły bieliki, puchacze i rybołowy. Osobliwością ornitologiczną są spotykane nad jeziorem Bytyń tracze nurogęsi.

Warte wzmianki sa liczne zbiorowiska roślin torfowych, w których pojawiaja się: żurawina błotna, bagno zwyczajne, modrzewica zwyczajna, kruszczyk błotny, łużanka alpejska, skalnica torfowa i inne.