• PDF

Oferta realizacji zadania publicznego: "Festyn Profilaktyczno-Sportowy"

Zgodnie z art. 19a ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. z 2016r. poz. 239 i 395/ zamieszcza się ofertę na realizację zadania publicznego: ,,Festyn Profilaktyczno-Sportowy"
W/w oferta zostaje umieszczona na okres 7 dni od dnia 04.09.2017r. do dnia 11.09.2017r.
Zgodnie z art. 19a ust.4, każdy w tym terminie może wnieść uwagi do oferty.

Treść oferty [PDF]