• PDF

Oferta realizacji zadania publicznego - "Organizacja Gminnej Olimpiady dla Przedszkolaków"

Zgodnie z art. 19a ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. z 2016r. poz. 239 i 395/ zamieszcza się ofertę na realizację zadania publicznego: ,,Organizacja Gminnej Olimpiady dla Przedszkolaków"

W/w oferta zostaje umieszczona na okres 7 dni od dnia 02.06.2017r. do dnia 08.06.2017r.

Zgodnie z art. 19a ust.4, każdy w tym terminie może wnieść uwagi do oferty.

Treść oferty [PDF]