• PDF

Oferta na realizację zadania publicznego - "Organizacja obozu sportowego - udział w zawodach sportowych"

Zgodnie z art. 19a ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. z 2016r. poz. 239 i 395/ zamieszcza się ofertę na realizację zadania publicznego: ,,Organizacja obozu sportowego - udział w zawodach sportowych".

W/w oferta zostaje umieszczona na okres 7 dni od dnia 19.05.2017r. do dnia 25.05.2017r.

Zgodnie z art. 19a ust.4, każdy w tym terminie może wnieść uwagi do oferty.

Treść oferty: [PDF]