• PDF

Oferta na realizację zadania publicznego: "Lekkoatletyka w Gminie Wałcz"

Zgodnie z art. 19a ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. z 2016r. poz. 239 i 395/ zamieszcza się ofertę na realizację zadania publicznego: ,,Lekkoatletyka w Gminie Wałcz".
W/w oferta zostaje umieszczona na okres 7 dni od dnia 30.03.2017r. do dnia 05.04.2017r.
Zgodnie z art. 19a ust.4, każdy w tym terminie może wnieść uwagi do oferty.

Treśc oferty [PDF]