• PDF
  • Środa, 20.04.2016 r.
partnerstwodrawyStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” zaprasza przedsiębiorców, rolników oraz osoby fizyczne na spotkanie inaugurujące powstanie spółdzielni energetycznej na obszarze działania LGD. Docelowo planowane jest pozyskanie wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Zachodniopomorskiego, co spowoduje wyjątkowo atrakcyjne finansowanie inwestycji fotowoltaicznych do 40 KW, znacznie przekraczające dotychczasowe instrumenty wsparcia z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.
Spotkanie odbędzie się 25 kwietnia(poniedziałek w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Tucznie ul. Wolności 6  o godz.16.00.
Serdecznie zapraszamy.