• PDF

Oferta na realizację zadania publicznego - Rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci,obóz zimowy.

Zgodnie z art.19 a ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  /Dz.U Nr 96,poz.873 z późn.zm./ zamieszcza się ofertę na realizację zadania publicznego :

Rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci,obóz zimowy.

W/w oferta zostaje umieszczona na okres 7 dni – od dnia 18 stycznia do 25 stycznia 2016r.

Zgodnie z art.19 a ust.4 każdy w tym terminie może wnieść uwagi do oferty.

Treść oferty [PDF]