• PDF

Kemping w Zdbicach

Spółdzielnia socjalna „PASJA” ul.Główna 38,78-611 Szwecja jest od 2014r. dzierżawcą kempingu nr 64 w Zdbicach.
Jest to nowoczesny ośrodek wyposażony w oświetlenie,ciepłą wodę, sanitariaty i plażę z pomostami.
d2m
Stowarzyszenie Wałecka Lokalna Organizacja Turystyczna jest od 2015r. dzierżawcą kempingu nr 64 w Zdbicach. Jest to nowoczesny ośrodek wyposażony w oświetlenie, ciepłą wodę, sanitariaty i plażę z pomostami.