• PDF

Obywatelskie wnioski inwestycyjne

  • Wtorek, 29.10.2013 r.

jherb_ug

Zawiadamia się, mieszkańców Gminy Wałcz, że do dnia 10 listopada 2013 r. przyjmowane są obywatelskie wnioski inwestycyjne na rok 2014. Druk wniosku do pobrania: WIOSEK [PDF] lub w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy Wałcz.

 

We wnioskach należy zgłaszać zadania typowo inwestycyjne (nie mogą być to zadania związane z bieżącymi remontami i naprawami np. naprawa drogi, naprawa oświetlenia).