• PDF

Ruiny pałacu w Kłębowcu

klebowiec
Rezydencja szlachecka rodziny Golców zbudowany na przełomie XVII / XVIII i nawiązywała do wzorów francuskich. Wybudowana została w stylu barokowym w charakterystycznym układzie podkowy. Pałac posiadał jedno piętro, które w części centralnej było wyższe od pozostałych dwóch skrzydeł bocznych. Elewacja pałacu rozczłonkowana była narożnymi ryzalitami.
Mury parteru podzielono poziomo silnie akcentowanymi gzymsami a pionowo pilastrami. Skrzydła pałacu o wiele skromniej budowane przeznaczone były dla służby oraz na potrzeby gospodarstwa pałacowego. Wewnątrz budynek posiadał bogate wyposażenie, a na ścianach były ciekawe malowidła ścienne. W wyniku działań wojennych w 1945 pałac spłonął i systematycznie popadał w ruinę. Do dzisiejszego dnia z całości budowli pozostało tylko jedno boczne skrzydło, gdzie kiedyś mieściła się kaplica pałacowa oraz część centralna rezydencji.
klebowiec2
Lokalizacja: