• PDF

Kurs pierwszej pomocy.

  • Poniedziałek, 09.07.2012 r.
kapital

Gmina Wałcz w ramach projektu „Ratujesz bo umiesz – kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach POKL, Priorytet IX, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, zorganizowała w okresie 12.05.2012r. – 22.06.2012r. kurs z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla 20 strażaków z OSP z terenu gminy. Kurs zakończył się egzaminem, który zdali wszyscy kursanci. Zapraszamy do fotorelacji z kursu.