• PDF

JEREMIE - Pożyczki dla przedsiębiorców

Myślisz o rozwoju własnego biznesu ?

Skorzystaj z POŻYCZKI w ramach Inicjatywy Jeremie:

 • korzystne oprocentowanie pożyczek już od 6,41%.

 • minimalny wkład własny,

 • elastyczne formy zabezpieczenia i spłaty pożyczki,

 • uproszczona procedura,

 • wsparcie przedsiębiorstw znajdujących się we wczesnej fazie działalności.

Kto może otrzymać pożyczkę:

 • Firmy będące mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem posiadającym siedzibę lub prowadzącym działalność gospodarczą na terenie województwa zachodniopomorskiego,

 • Firmy posiadające określony cel inwestycyjny, na który zostanie wykorzystana pożyczka,

 • Firmy mające dobrą strategie działania, lecz niewystarczające środki finansowe na sfinansowanie swojego pomysłu.

Warunki otrzymania pożyczki:

 • pożyczka może być udzielona na cele inwestycyjne lub inwestycyjno-obrotowe,

 • maksymalna kwota pożyczki wynosi 300 tys. zł.,

 • okres spłaty pożyczki wynosi maksymalnie 60 miesięcy, dopuszczalny jest 6-miesięczny okres karencji w spłacie kapitału,

 • minimalny wkład własny przedsiębiorcy wynosi 10% wartości finansowanego przedsięwzięcia,

 • oprocentowanie pożyczek już od 6,41 % w stosunku rocznym,

 • zabezpieczeniem pożyczki może być m.in.: weksel in blanco, poręczenie funduszu poręczeń kredytowych, poręczenie przez osoby trzecie, hipoteka.

 

Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości

w Wałczu

ul. Południowa 10 B, ZS nr 4 RCKU, pokój 205, tel. 67 258 30 86

 

www.pfp.com.pl www.jeremie.com.pl

 

Pożyczki dla przedsiębiorców udzielane są w projekcie. „Fundusz Pożyczkowy POMERANUS-JEREMIE” prowadzony w ramach Regionalnego Funduszu Pożyczkowego „POMERANUS”.