• PDF

Konsultacje społeczne

  • Wtorek, 17.01.2012 r.
Szanowni Państwo,
W dniu 30 listopada 2011 roku do tut. Urzędu wpłynął końcowy dokument: „Program rozwoju turystyki wodnej na obszarze Pojezierza Drawskiego, Myśli bo rskiego i Wałeckiego oraz w dorzeczu Parsęty i Regi". Dokument został opracowany na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego przez firmę 2BA Agnieszka Nowakz siedzibą w Nysie.
Zgodnie z procedurą poddajemy dokument pod konsultacje społeczne dlatego w terminie do 20 stycznia 2012 roku prosimy o przesyłanie uwag do przedmiotowego dokumentu na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Turystyki, Gospodarki i Promocji
Ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

Dokument znajduje się na stronie: http://www.turystyka.wzp.pl/wtgp/turystyka/p-r-m-a-14751/aktualnosci.htm


Z poważaniem

Stanisław Prusiewicz
Podinspektor