• PDF

NSP 2011 - SPIS KONTROLNY

  • Środa, 29.06.2011 r.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011r. (Dz. U. Nr 47, poz. 277), w dniach od 1 do 11 lipca 2011 r. zostanie przeprowadzony spis kontrolny. Spisem kontrolnym objęte są jedynie osoby zamieszkałe w mieszkaniach wylosowanych do tego spisu.

Celem spisu kontrolnego jest sprawdzenie kompletności Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011, realizowanego od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. oraz poprawności uzyskanych danych i ich zgodności ze stanem faktycznym.

Spis kontrolny zostanie zrealizowany tylko i wyłącznie w drodze wywiadów telefonicznych, przeprowadzanych przez pracowników urzędów statystycznych pełniących funkcję ankieterów statystycznych .

W przypadku wątpliwości, istnieje możliwość zweryfikowania tożsamości ankietera dzwoniąc na infolinię pod numer:

800 800 800 -  bezpłatny dla połączeń z telefonów stacjonarnych,

224 444 777 - dla połączeń z telefonów komórkowych płatny zgodnie z cennikiem operatora.

Infolinia czynna:       ¨  od poniedziałku do piątku w godzinach 800-2000

¨    w weekendy od 800 do 1800.

Rachmistrze spisowi kończą swoje prace w dniu 30 czerwca br.