• PDF

EDUKACJA NA TERENIE GMINY WAŁCZ

Wychodzimy z założenia,że „nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie ciężki obowiązek:”

Albert Einstein

Na terenie Gminy Wałcz funkcjonuje:

1. Gimnazjum w Chwiramie im. księdza Jana Twardowskiego.

2. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Strącznie

- filia SP im. Janusza Korczaka w Gostomi - 6 klasowa

- filia SP im. Jana Brzechwy w Różewie - 6 klasowa

- filia SP im. Unii Europejskiej w Karsiborze - 6 klasowa

3. Niepubliczna Szkoła Podstawowa z uprawnieniami szkoły publicznej im. Juliana Tuwima w Witankowie prowadzona przez Fundację Lider Wałecki

4. Niepubliczna Szkoła Podstawowa z uprawnieniami szkoły publicznej w Szwecji im. 4 Dywizji Piechoty prowadzona przez Fundację Lider Wałecki.

5. Szkoła Podstawowa w Dębołęce.

Sprawnie funkcjonuje dowóz dzieci do szkół. Dzieci dowożone są kursami zamkniętymi i liniowymi oraz autobusami szkolnymi.

Szkoły są doskonale wyposażone w pomoce dydaktyczne .Gimnazjum posiada wszechstronne klasy z pracowniami przedmiotowymi.

Dzieci w szkołach podstawowych uczą się języka niemieckiego lub angielskiego , natomiast w gimnazjum języka niemieckiego i angielskiego.

Dzieci dożywiane są w ramach środków finansowych przyznawanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Dysponujemy wspaniała bazą: wyremontowane, zmodernizowane budynki, sale gimnastyczne, nowoczesne boiska szkolne.

W placówkach pracuje wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna. W większości są to nauczyciele mianowani , a także kilkunastu dyplomowanych. Mamy wspaniałych dyrektorów szkół, którzy są świetnymi menadżerami , są kreatywni,  energiczni piszą wiele projektów przez co zdobywają środki finansowe z zewnątrz i poszerzają jednocześnie ofertę edukacyjną dla dzieci.

Nasze szkoły , to bezpieczne, przyjazne uczniom środowisko. We wszystkich szkołach funkcjonują pracownie komputerowe. Szkoły oferują uczniom koła przedmiotowe , zajęcia  wyrównawcze ,liczne imprezy szkolne ,wycieczki , wystawy prac artystycznych . Wspólnie z wychowawcami i przy dużym zaangażowaniu rodziców uczniowie przygotowują liczne uroczystości szkolne ,sympozja itp.

W szkołach odbywają się gminne i powiatowe konkursy  z zakresu wiedzy ekologiczno – przyrodniczej , informatycznej , pisowni języka polskiego  o Unii Europejskiej , pożarniczej. Nauczyciele przygotowują dzieci również do konkursów powiatowych , rejonowych , wojewódzkich i ogólnopolskich . Nasi uczniowie uzyskują w nich wysokie wyniki.

W każdej szkole podstawowej funkcjonuje świetlica socjoterapeutyczna.

Gmina promuje uczniów zdolnych. Za szczególne osiągnięcia otrzymują stypendia motywacyjne. Co roku poszerzamy oferty edukacyjne i wzbogacamy szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne.

Serdecznie zapraszamy do gminnych placówek oświatowych.