• PDF
 • Drukuj

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!!!

 • Czwartek, 30.08.2012 r.

ceidgPrzypominamy, że wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Gospodarki są BEZPŁATNE.

Chcemy przestrzec przed firmami komercyjnymi przesyłającymi osobom, które założyły działalność gospodarczą, oferty dokonania wpisu w prowadzonych przez siebie rejestrach (katalogach firm). Wpis do tych rejestrów nie upoważnia do wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Polski i nie jest wymagany przez przepisy prawa. Rozsyłane pisma, sugerujące konieczność uiszczenia opłaty za wpis do "rejestru przedsiębiorców", są w istocie ofertami handlowymi, o czym świadczą informacje zamieszczone drobnym drukiem. Uiszczona w odpowiedzi na takie pismo opłata za wpis stanowi przychód firmy, która wysyłając pismo wprowadza adresatów w błąd, sugerując publicznoprawny i obligatoryjny charakter tej opłaty.

Więcej: UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!!!

 • PDF
 • Drukuj

Rządowy program pomocy uczniom w 2012r.

 • Piątek, 27.07.2012 r.

Rządowy program pomocy uczniom w 2012r. - „Wyprawka szkolna" Dofinansowanie zakupu podręczników

Zasady przyznawania pomocy reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 14 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (Dz. U. z 2012 r., poz.706).

Cele programu w zakresie dofinansowania zakupu podręczników:

1. wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2012/2013 naukę:

Więcej: Rządowy program pomocy uczniom w 2012r.

 • PDF
 • Drukuj

Kurs pierwszej pomocy.

 • Poniedziałek, 09.07.2012 r.
kapital

Gmina Wałcz w ramach projektu „Ratujesz bo umiesz – kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach POKL, Priorytet IX, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, zorganizowała w okresie 12.05.2012r. – 22.06.2012r. kurs z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla 20 strażaków z OSP z terenu gminy. Kurs zakończył się egzaminem, który zdali wszyscy kursanci. Zapraszamy do fotorelacji z kursu.

 • PDF
 • Drukuj

„Bieg po życie”

 • Poniedziałek, 09.07.2012 r.

W dniu 23.06.2012r. odbył się festyn gminny „Bieg po życie”, na którym strażacy z OSP zaprezentowali swoje umiejętności z ratownictwa medycznego. Festyn został zorganizowany w ramach projektu „Ratujesz bo umiesz – kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach POKL, Priorytet IX, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Zapraszamy do fotogalerii z festynu.

 • PDF
 • Drukuj

Festiwal Smaków - Kłębowiec

 • Środa, 20.06.2012 r.

Serdecznie zapraszamy do Kłębowca na INTEGRACYJNY FESTIWAL SMAKÓW. Impreza odbędzie się 23 czerwca o godz. 13:00. W programie liczne konkursy, degustacja tradycyjnych potraw, występy finalistów II edycji TALENCIAKÓW.

Organizator Fundacja „Lider Wałecki” środki na realizację tego przedsięwzięcia uzyskała w ramach realizacji działania 413”Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013

Więcej…

Strona 41 z 54