• PDF
  • Drukuj
  • Wtorek, 28.08.2018 r.
dozynki2018
  • PDF
  • Drukuj
  • Poniedziałek, 16.07.2018 r.
Ogłoszenie o przerwie w dostawie wody.

Informujemy mieszkańców miejscowości OSTROWIEC, że w dniu 17 lipca br. w godz. od 9:00 do 11:00 nastąpi przerwa w dosta-wie wody spowodowana pracami przełączeniowymi na sieci wodocią-gowej wykonywanymi przez firmę Energopol.

Za powstałe utrudnienia
przepraszamy
GMINA WAŁCZ
REFERAT DS. GOSPODARKI WODNO—ŚCIEKOWEJ
  • PDF
  • Drukuj
  • Poniedziałek, 16.07.2018 r.

Roztrzygnięcie konkursu plastycznego

"Aktywne i bezpieczne

wakacje bez używek"

Protokół [PDF]

k1

k2

  • PDF
  • Drukuj
Puchar_Wojta

Strona 1 z 58